logo
Wersja dla niedowidzących
  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE O UCZELNI
minus Dane podstawowe
minus Władze
minus Senat
minus Katedry i zakłady
minus Struktura organizacyjna
minus Rekrutacja
minus Studia podyplomowe, kursy
minus Rozporządzenia
minus Statut uczelni
minus Regulamin Studiów
minus Strategia Rozwoju AWFiS
minus Kontakt
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)
minus Dane osobowe
 Wewnętrzne akty prawne
minus STATUT AWFiS
plus UCHWAŁY SENATU AWFiS
minus ZARZĄDZENIA REKTORA AWFiS
   minus 2011
   minus 2012
   minus 2014
   minus 2013
   minus 2015
   minus 2016
   minus 2017
   minus 2018
   minus 2019
plus PISMA OKÓLNE REKTORA AWFiS
plus ZARZĄDZENIA KANCLERZA AWFiS
 Kontrola zarządcza
minus Kontrola zarządcza
 Z życia Uczelni
minus Doktorzy h.c.
 Praca
minus 2017
plus 2018
plus WYDZIAŁ REHABILITACJI I KINEZJOLOGII
 INNE
plus KOMUNIKATY REKTORA
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Ogłoszenia
 Zamówienia Publiczne
plusPrzetargi
plusZamówienia do 30.000 Euro
plusZamówienia z dziedziny nauki
plus Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
plusOgłoszenia inne
 Sprawy do za?atwienia
A A A


Wewnętrzne akty prawne > ZARZĄDZENIA REKTORA AWFiS > 2011

Załączniki do pobrania:
Z-67-2011 z dn. 30-12-2011 ws. wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych oraz powołania Uczelnianej Komisji ds. Świadczeń Socjalnych (3.19 MB) - 2011-12-30 10:26:00

Z-66-2011 z dn. 22-12-2011 ws. zmiany struktury organizacyjnej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (276.12 kB) - 2011-12-22 13:59:07

Z-65-2011 z dn. 21-12-2011 ws. wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (4.68 MB) - 2011-12-21 13:59:18

Z-64-2011 z dn. 19-12-2011 ws.cennika wynajmu wewnętrznych obiektów sportowych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (309.75 kB) - 2011-12-20 09:22:56

Z-63-2011 z dn.19-12-2011 ws.cennika wynajmu zewnętrznych obiektów sportowych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (330.29 kB) - 2011-12-20 09:20:21

Z-62-2011 z dn. 15-12-2011 ws. wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracowników mianowanych, zatrudnionych na Uczelni na stanowisku kustosza lub starszego bibliotekarza (104.41 kB) - 2011-12-16 08:35:32

Z-61-2011 z dn. 14-12-2011 r. ws. oficjalnej nazwy Uczelni w języku angielskim (102.96 kB) - 2011-12-14 11:26:18

Z-60-2011 z dn. 14-12-2011 r. ws. zamknięcia obiektów Uczlwni w dniach od 23 grudnia 2011 r. do 1 stycznia 2012 r. (120.43 kB) - 2011-12-14 11:25:03

Z-59-2011 z dn. 08-12-2011 r. ws. ustalenia zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2011/2012 (807.15 kB) - 2011-12-12 10:13:04

Z-58-2011 z dn. 29-11-2011 r. ws. wprowadzenia wzoru umowy o studiowanie na Wydziale Turystyki i Rekreacji w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (878.33 kB) - 2011-12-01 13:08:01

Z-57-2011 z dn. 25-11-2011 r. ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. wyboru wykładowców, prowadzących zajęcia na Studiach Podyplomowych „Psychologia Sportu” realizowanych w ramach projektu UDA POKL.04.01.01-146/09 „Silna i Odporna Kadra Olimpijska” współfinansowanego ze środków Uni (141.35 kB) - 2011-11-28 11:58:05

Z-56-2011 z dn. 10-11-2011 r. ws. sporządzenia planu zamówień publicznych na rok 2012 (1.54 MB) - 2011-11-15 10:55:46

Z-55-2011 z dn. 7-11-2011 r. ws. powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (99.78 kB) - 2011-11-07 13:45:05

Z-54-2011 z dn. 7-11-2011 r. ws. uchylenia Zarządzenie Rektora AWFiS nr 21/2009 z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora w AWFiS w Gdańsku (96.19 kB) - 2011-11-07 13:44:18

Z-53-2011 z dn. 7-11-2011 r. ws. uchylenia Zarządzenia Rektora AWFiS nr 5/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania czynności w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w AWFiS w Gdańsku (99.05 kB) - 2011-11-07 13:43:21

Z-52-2011 z dn. 7-11-2011 r. ws. uchylenia Zarządzenia Rektora AWFiS nr 4/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie Regulaminu przeprowadzania przewodów doktorskich i nadawania stopnia naukowego doktora w AWFiS w Gdańsku (96.21 kB) - 2011-11-07 13:42:14

Z-51-2011 z dn. 20-10-2011 r. ws. cennika opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2011/2012 (223.83 kB) - 2011-10-20 13:54:05

Z-50-2011 z dn. 14-10-2011 r. ws. dnia wolnego od pracy (89.15 kB) - 2011-10-18 11:21:16

Z-49-2011 z dn. 19-09-2011 r. ws. liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2011/2012 oraz wykazu przedmiotów, w których zajęcia odbywać się będą w podgrupach (920.57 kB) - 2011-09-19 12:18:27

Z-48-2011 z dn. 16-09-2011 r. ws. wprowadzenia Regulaminów praktyk i staży w ramach projektu Akademickie Centrum Karier (4.72 MB) - 2011-09-19 12:17:12

Z-47-2011 z dn. 16-09-2011 r. ws. wprowadzenia Zasad rekrutacji i kwalifikacji pracowników na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów uczelni partnerskich (STA) oraz na wyjazdy w celach szkoleniowych (STT) w ramach programu LLP Erasmus na Akademii Wychowania Fizycznego i Spo (1.21 MB) - 2011-09-19 12:15:53

Z-46-2011 z dn. 16-09-2011 r. ws. wprowadzenia Zasad rekrutacji i kwalifikacji studentów na wyjazdy na studia (SMS) oraz na wyjazdy na praktyki (SMP) w ramach programu LLP Erasmus na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku w roku akademickim 2011/2012 (1.83 MB) - 2011-09-19 12:14:33

Z-45-2011 z dn. 16-09-2011 r. ws. wprowadzenia Uczelnianych zasad finansowania wyjazdów stypendialnych dla studentów i pracowników w ramach Programu LLP Erasmus na rok akademicki 2011/2012 w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (1.27 MB) - 2011-09-19 12:12:34

Z-44-2011 z dn. 14-09-2011 r. ws. cennika opłat za studia niestacjonarne w roku akademickim 2011/2012 (226.45 kB) - 2011-09-14 12:47:50

Z-43-2011 z dn. 9-09-2011 r. ws. wysokości opłat w roku akademickim 2011/2012 (654.18 kB) - 2011-09-12 08:02:46

Z-42-2011 z dn. 2-09-2011 r. ws. wprowadzenia Regulaminu wypłacania wynagrodzeń kadrze dydaktycznej projektu " Oliwska Kuźnia Olimpijczyków" (225.53 kB) - 2011-09-05 09:40:19

Z-41-2011 z dn. 1-09-2011 r. ws. wprowadzenia Instrukcji postępowania z odpadami niebezpiecznymi w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku (1.28 MB) - 2011-09-01 12:27:00

Z-40-2011 z dn. 29-08-2011 r. ws. wprowadzenia „Regulaminu przyznawania stypendiów profesorom wizytującym, finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” (1.15 MB) - 2011-08-30 12:29:13

Z-39-2011 z dn. 29-07-2011 r. ws.zmiany Z-19-2011 z dn. 2-06-2011 ws. składu Komitetu ds. Organizacji Inauguracji roku akademickiego 2011/2012 (96.17 kB) - 2011-07-29 13:59:42

Z-38-2011 z dn. 27-07-2011 r. ws.powołania komisji przetargowej do wynajęcia części budynku pod krytą bieżnią lekkoatletyczną położonego w Gd. przy ul. K.Górskiego 1 z przeznaczeniem na ZOZ (159.48 kB) - 2011-07-28 10:34:15

Z-37-2011 z dn. 8-07-2011 r. ws. powołania Komisji ds. Nagród dla nauczycieli akademickich i dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi za rok 2010 (173.03 kB) - 2011-07-11 08:08:29

Z-36-2011 z dn. 8-07-2011 r. ws. zmiany w Regulaminie Gospodarowania ZFŚS,stanowiącym zał. nr 1 do Z-78-2010 z dn. 16.12.2010 r. (159.28 kB) - 2011-07-11 08:07:59

Z-35-2011 z dn.1-07-2011 r. ws. powołania Komisji ds. dostosowania do nowych przepisów ustawy Statutu AWFiS w Gdańsku. (152.79 kB) - 2011-07-01 12:03:01

Z-34-2011 z dn.1-07-2011 r. ws. powołania Komisji ds. dostosowania do nowych przepisów ustawy Regulaminu Studiów AWFiS w Gdańsku. (160.56 kB) - 2011-07-01 12:02:01

Z-33-2011 z dn.28-06-2011 r. ws. uchylenia Zarządzenia Rektora AWFiS nr 17/2002 z dnia 1 lipca 2002 r w sprawie zatwierdzenia cenników obiektów Uczelni. (79.14 kB) - 2011-06-30 13:02:27

Z-32-2011 z dn.28-06-2011 r. ws.wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród rektora oraz ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w AWFiS w G (1.60 MB) - 2011-06-30 13:01:38

Z-31-2011 z dn.27-06-2011 r. ws.wprowadzenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia doktoranckie z indywidualną realizacją programu nauczania na Wydziale Wychowania Fizyczneg (595.22 kB) - 2011-06-28 08:38:52

Z-30-2011 z dn.27-06-2011 r. ws.wprowadzenia wzoru umowy o odpłatne kształcenie w ramach niestacjonarnych studiów doktoranckich w AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. (450.26 kB) - 2011-06-28 08:37:32

Z-29-2011 z dn.21-06-2011 r. ws.powołania komisji przetargowej do wydzierżawienia kortów tenisowych wraz z budynkiem zaplecza położonych w Gdańsku pomiędzy ul. Grunwaldzką a ul. Czyżewskiego. (170.49 kB) - 2011-06-21 10:19:11

Z-28-2011 z dn.20-06-2011 r. ws. wprowadzenia Regulaminu ochrony własności i korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w AWFiS w Gdańsku (1.71 MB) - 2011-06-20 10:33:12

Z-27-2011 z dn.14-06-2011 r. ws. zmiany Zarządzenia Rektora AWFiS nr 25/2011 z dn. 10-06-2011 r. ws. zmiany struktury org. jedn. adm.AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (293.95 kB) - 2011-06-14 13:20:48

Z-26-2011 z dn.13-06-2011 r. ws. przekształcenia Kancelarii Tajnej w Kancelarię Niejawną w AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (153.93 kB) - 2011-06-13 11:11:57

Z-25-2011 z dn.10-06-2011 r. ws. zmiany struktury organizacyjnej jednostek administracji AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (510.07 kB) - 2011-06-13 09:39:39

Z-24-2011 z dn.9-06-2011 r. ws.powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2011/2012 (140.61 kB) - 2011-06-10 12:24:06

Z-23-2011 z dn.9-06-2011 r. ws.wynagrodzenia za udział w pracach komisji rekrutacyjnej (156.21 kB) - 2011-06-10 12:23:12

Z-22-2011 z dn.9-06-2011 r. ws. wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rok akademicki 2011/2012 (133.79 kB) - 2011-06-10 12:22:17

Z-21-2011 z dn.7-06-2011 r. ws. wprowadzenia Regulaminu Zagranicznych Staży Dydaktycznych w ramach projektu POKL "OKO" (1.10 MB) - 2011-06-10 12:20:06

Z-20-2011 z dn.2-06-2011 r. ws. dnia wolnego od pracy (94.58 kB) - 2011-06-06 08:59:56

Z-19-2011 z dn.2-06-2011 r. ws. składu Komitetu ds. Organizacji Inauguracji roku akademickiego 2011/2012 (144.66 kB) - 2011-06-06 08:58:58

Z-18-2011 z dn.17-05-2011 r. ws.wprowadzenia wzorów umów cywilnoprawnych zawieranych przez AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (3.03 MB) - 2011-05-17 10:23:59

Z-17-2011 z dn.10-05-2011 r. ws.powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. wyboru profesorów wizytujących w ramach projektu o nr UDA POLK.01.01.04-146/09 „ SIOKO” na wniosek BZPU z dn. 6.05.2011 r. (175.27 kB) - 2011-05-10 10:25:32

Z-16-2011 z dn.04-05-2011 r. ws.wprowadzenia wzorów umów cywilnoprawnych zawieranych przez AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (3.00 MB) - 2011-05-05 11:14:07

Z-15-2011 z dn.07-04-2011 r. ws.wprowadzenia „Zasad udzielania pełnomocnictw przez Rektora AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku oraz prowadzenia ich rejestru”. (778.42 kB) - 2011-04-08 10:23:40

Z-14-2011 z dn.06-04-2011 r. ws. wprowadzenia wzoru aneksu do umowy o studiowanie na Wydziale Turystyki i Rekreacji w AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. (278.35 kB) - 2011-04-07 10:37:13

Z-13-2011 z dn.01-04-2011 r. ws. dni wolnych od pracy. (96.41 kB) - 2011-04-06 10:15:52

Z-12-2011 z dn.15-03-2011 r. ws.uchylenia Z-21-2002 z dn. 20.09.2002 r. ws. powołania Stałej Komisji na prace inwestycyjno-modernizacyjne. (90.75 kB) - 2011-03-16 10:20:26

Z-11-2011 z dn. 1-03-2011 r. ws.zmiany Z-43-2010 z dn. 24-08-2010 r. ws. liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych w roku akademickim 2010/2011 oraz wykazu przedmiotów, w których zaj (223.29 kB) - 2011-03-01 12:37:08

Z-10-2011 z dn. 10-02-2011 r. ws. finansowania zakupu okularów do pracy przy komputerze. (309.39 kB) - 2011-02-10 13:11:08

Z-9-2011 z dn. 2-02-2011 r. ws.wprowadzenia i zatwierdzenia instrukcji określającej sposób zarządzania i form zabezpieczeń systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych (138.69 kB) - 2011-05-18 08:52:23

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 8/2011 z dn. 28-01-2011 r. ws.anulowania Zarządzenia Rektora AWFiS nr 4/2011 z dn. 19-01-2011 r. (107.99 kB) - 2011-01-31 13:43:35

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 7/2011 z dn. 26-01-2011 r. ws. powołania doraźnej Komisji ds. Nowelizacji Regulaminu Studiów AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. (163.37 kB) - 2011-01-26 10:59:46

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 6/2011 z dn. 26-01-2011 r. ws. powołania doraźnej Komisji ds. Nowelizacji Statutu AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. (155.48 kB) - 2011-01-26 10:58:13

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 5/2011 z dn. 26-01-2011 r. ws. wprowadzenia zmian w składach osobowych Komisji Senackich i Rektorskich na kadencję 2010-2012. (315.81 kB) - 2011-01-26 10:55:32

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 4/2011 z dn.19-01-2011 r. ws.wprowadzenia Regulaminu dofinansowania zadań związanych z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych w AWFiS. (524.15 kB) - 2011-01-20 10:38:48

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 3/2011 z dn.19-01-2011 r. ws.zmiany w Regulaminie Gospodarowania ZFŚS, stanowiącym zał. nr 1 do Z-78-2010 z dn. 16-12-2010 r. (202.65 kB) - 2011-01-19 13:57:19

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 2/2011 z dn.12-01-2011 ws. wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w zł. równowartości kwoty 14 000 eur (2.17 MB) - 2011-01-13 08:57:08

Zarządzenie Rektora AWFiS nr 1/2011 z dn.5-01-2011 r. ws. powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. wyboru kadry dydaktycznej na szkolenia w ramach projektu „ Silna i Odporna Kadra Olimpijska” na wn (164.37 kB) - 2011-01-13 08:58:16

Ilość odwiedzin: 18656
Nazwa dokumentu: 2011
Osoba, która wytworzyła informację: Olga Gliszczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: kierownik komórki organizacyjnej wnioskujący o wydanie danego Zarządzenie
Osoba, która wprowadzała dane: Olga Gliszczyńska
Data wytworzenia informacji: 2010-12-02 07:48:25
Data udostępnienia informacji: 2010-12-02 07:48:25
Data ostatniej aktualizacji: 2011-12-30 10:26:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner