logo
Wersja dla niedowidzących
  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE O UCZELNI
minus Dane podstawowe
minus Władze
minus Senat
minus Katedry i zakłady
minus Struktura organizacyjna
minus Rekrutacja
minus Studia podyplomowe, kursy
minus Rozporządzenia
minus Statut uczelni
minus Regulamin Studiów
minus Strategia Rozwoju AWFiS
minus Kontakt
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)
minus Dane osobowe
 Wewnętrzne akty prawne
minus STATUT AWFiS
minus UCHWAŁY SENATU AWFiS
   minus 2013
   minus 2014
   minus 2015
   minus 2016
   minus 2017
   minus 2018
plus ZARZĄDZENIA REKTORA AWFiS
plus PISMA OKÓLNE REKTORA AWFiS
plus ZARZĄDZENIA KANCLERZA AWFiS
 Kontrola zarządcza
minus Kontrola zarządcza
 Z życia Uczelni
minus Doktorzy h.c.
 Praca
minus 2017
plus 2018
plus WYDZIAŁ REHABILITACJI I KINEZJOLOGII
 INNE
plus KOMUNIKATY REKTORA
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Ogłoszenia
 Zamówienia Publiczne
plusPrzetargi
plusZamówienia do 30.000 Euro
plusZamówienia z dziedziny nauki
plus Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
plusOgłoszenia inne
 Sprawy do załatwienia
A A A


Wewnętrzne akty prawne > UCHWAŁY SENATU AWFiS > 2013

Załączniki do pobrania:
Uchwała nr 75 Senatu AWFiS z dnia 17.12.2013 r. w sprawie zatwierdzenia Uczelnianego Systemu Doskonalenia Jakości Kształcenia (4.03 MB) - 2013-12-19 09:56:04

Uchwała nr 74 Senatu AWFiS z dnia 11.12.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu AWFiS nr 63 z dnia 29.10.2013 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Odwoławczej na kadencję 2012-2016 (256.40 kB) - 2013-12-17 11:38:45

Uchwała nr 73 Senatu AWFiS z dnia 11.12.2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania ankietyzacji zajęć dydaktycznych w AWFiS będącej elementem systemu oceny nauczycieli akademickich oraz wprowadzenia wzoru ankiety oceny nauczycieli akademickich oraz badającej nakład pracy stud (1.96 MB) - 2013-12-17 11:37:59

Uchwała nr 72 Senatu AWFiS z dnia 11.12.2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu monitorowania karier zawodowych absolwentów (2.71 MB) - 2013-12-17 11:37:16

Uchwała nr 71 Senatu AWFiS z dnia 11.12.2013 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie tworzenia programów kształcenia na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających prowadzonych w AWFiS (7.13 MB) - 2013-12-17 11:36:35

Uchwała nr 70 Senatu AWFiS z dnia 11.12.2013 r. w sprawie stwierdzenia zgodności zmiany w Regulaminie Samorządu Doktorantów z ustawą i statutem (226.30 kB) - 2013-12-17 11:35:17

Uchwała nr 69 Senatu AWFiS z dnia 11.12.2013 r. w sprawie nadania panu prof. Jurijowi D. Kropotovowi godności doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (337.27 kB) - 2013-12-17 11:34:30

Uchwała nr 68 Senatu AWFiS z dnia 11.12.2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nadania tytułu doktora honoris causa AWFiS w Gdańsku prof. Jurijowi D. Kropotovowi (228.51 kB) - 2013-12-17 11:33:34

Uchwała nr 67 Senatu AWFiS z dnia 11.12.2013 r. w sprawie zmiany w planie rzeczowo-finansowym Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na rok 2013 (220.71 kB) - 2013-12-17 11:32:46

Uchwała nr 66 Senatu AWFiS z dnia 11.12.2013 r. w sprawie wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (215.79 kB) - 2013-12-17 11:31:58

Uchwała nr 65 Senatu AWFiS z dnia 11.12.2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Naprawczego 2013-2015 dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku" za III kwartał 2013 roku (264.50 kB) - 2013-12-17 11:30:49

Uchwała Senatu AWFiS nr 64 z dnia 29.10.2013 r. w sprawie korekty opisu efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunku turtystyka i rekreacja prowadzonych na Wydziale Turystyki i Rekreacji w AWFiS w Gdańsku (227.75 kB) - 2013-11-04 10:37:22

Uchwała Senatu AWFiS nr 63 z dnia 29.10.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu AWFiS nr 46 z dnia 8.11.2012 r. w sprawie powołania Uczlenianej Komisji Odwoławczej na kadencję 2012-2016 (267.54 kB) - 2013-11-04 10:36:17

Uchwała Senatu AWFiS nr 62 z dnia 29.10.2013 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu AWFiS nr 45 z dnia 8.11.2012 r. w sprawie powołania Uczlenianej Komisji Oceniającej na kadencję 2012-2016 (289.84 kB) - 2013-11-04 10:33:58

Uchwała Senatu AWFiS nr 61 z dnia 29.10.2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Jurijowi D.Kropotovowi (313.49 kB) - 2013-11-04 10:34:54

Uchwała Senatu AWFiS nr 60 z dnia 29.10.2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu czlonka Senatu AWFiS studenta Marcina Miszewskiego (188.24 kB) - 2013-11-04 10:27:36

Uchwała Senatu AWFiS nr 59 z dnia 9.10.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 38 Senatu AWFiS w Gdańsku z dnia 30 września 2013 r. w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla studiów III stopnia prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. J (325.13 kB) - 2013-10-14 10:45:32

Uchwała Senatu AWFiS nr 58 z dnia 9.10.2013 r. w sprawie zgłoszenia kandydatury na członków rady nadzorczej spółki Radio-Regionalna Rozgłośnia w Gdańsku "Radio Gdańsk" Spółka Akcyjna (303.82 kB) - 2013-10-14 10:44:36

Uchwała Senatu AWFiS nr 57 z dnia 9.10.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 213/16 obr. 006 o powierzchni 1 438 m2 , znajdującej się w Gdańsku przy Alei Grunwaldzkiej nr 574 (284.32 kB) - 2013-10-14 10:43:43

Uchwała Senatu AWFiS nr 56 z dnia 9.10.2013 r. w sprawie wprowadzenia uczelnianego wzoru Certyfikatu Menadżera Dyscypliny Sportu (896.40 kB) - 2013-10-14 10:42:46

Uchwała Senatu AWFiS nr 55 z dnia 9.10.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 24 Senatu AWFiS z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia uczelnianego wzoru legitymacji instruktora, legitymacji menedżera i legitymacji trenera (423.33 kB) - 2013-10-14 10:41:51

Uchwała Senatu AWFiS nr 54 z dnia 9.10.2013 r. w sprawie wprowadzenia uczelnianego wzoru dyplomu certyfikowanego trenera sportu (401.02 kB) - 2013-10-14 10:40:37

Uchwała Senatu AWFiS nr 53 z dnia 9.10.2013 r. w sprawie wyrażenia opinii w temacie dodatkowego wykazu studiów podyplomowych na rok akademicki 2013/2014 (346.99 kB) - 2013-10-14 10:39:49

Uchwała Senatu AWFiS nr 52 z dnia 9.10.2013 r. w sprawie wyrażenia opinii w temacie dodatkowego wykazu studiów podyplomowych na rok akademicki 2013/2014 (358.71 kB) - 2013-10-14 10:38:58

Uchwała Senatu AWFiS nr 51 z dnia 9.10.2013 r. w sprawie ustalenia zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014 (1.56 MB) - 2013-10-14 10:57:26

Uchwała Senatu AWFiS nr 50 z dnia 9.10.2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 16 Senatu AWFiS w Gdańsku z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie kredytu/pożyczki do kwoty 5 000 000 zł i jego zabezpieczenie (316.46 kB) - 2013-10-14 10:36:26

Uchwała Senatu AWFiS nr 49 z dnia 9.10.2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu Naprawczego 2013-2015 dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku" za I półrocze 2013 roku (260.02 kB) - 2013-10-14 10:35:32

Uchwała Senatu AWFiS nr 48 z dnia 9.10.2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu AWFiS studentki Katarzyny Chojnackiej (200.70 kB) - 2013-10-14 10:34:43

Uchwała Senatu AWFiS nr 47 z dnia 9.10.2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu AWFiS dra Dariusza Kruczkowskiego (203.81 kB) - 2013-10-14 10:33:50

Uchwała Senatu AWFiS nr 46 z dnia 9.10. 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu AWFiS dra Tomasza Grzywacza (205.17 kB) - 2013-10-14 10:33:00

Uchwała Senatu AWFiS nr 45 z dnia 9.10.2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu AWFiS prof. nadzw. dr hab. Stanisława Sawczyna (211.88 kB) - 2013-10-14 10:32:12

Uchwała Senatu AWFiS nr 44 z dnia 9.10.2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu AWFiS prof. nadzw. dr hab. Marcina Krawczyńskiego (202.73 kB) - 2013-10-14 10:31:29

Uchwała Senatu AWFiS nr 43 z dnia 9.10.2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka Senatu AWFiS prof. nadzw. dr hab. Jarosława Jaszczur-Nowickiego (214.57 kB) - 2013-10-14 10:28:49

Uchwała Senatu AWFiS nr 42 z dnia 30.09.2013 w sprawie uzupełnienia opisu efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (390.66 kB) - 2013-10-09 12:29:27

Uchwała Senatu AWFiS nr 41 z dnia 30.09.2013 w sprawie uzupełnienia opisu efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (354.43 kB) - 2013-10-09 12:26:28

Uchwała Senatu AWFiS nr 40 z dnia 30.09.2013 w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Turystyki i Rekreacji w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (5.86 MB) - 2013-10-09 12:24:59

Uchwała Senatu AWFiS nr 39 z dnia 30.09.2013 w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (7.86 MB) - 2013-10-09 12:23:17

Uchwala Senatu AWFiS nr 38 z dnia 30.09.2013 w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla studiów III stopnia prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (1.57 MB) - 2013-10-09 12:21:55

Uchwała Senatu AWFiS nr 37 z dnia 27.06.2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Naprawczego 2013-2015 dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku” na koniec 2012 roku (2.26 MB) - 2013-07-04 08:09:59

Uchwała Senatu AWFiS nr 36 z dnia 27.06.2013 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego za rok 2013 (2.50 MB) - 2013-07-04 08:20:21

Uchwała Senatu AWFiS nr 35 z dnia 27.06.2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku za rok 2012 (13.01 MB) - 2013-07-04 08:06:20

Uchwała Senatu AWFiS nr 34 z dnia 29.05.2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu naprawczego 2013-2016 dla Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku" za I kwartał 2013 roku (262.11 kB) - 2013-06-04 08:34:10

Uchwała Senatu AWFiS nr 33 z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie ZIntegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagajacego Pracę w Uczelni oraz nabycie sprzętu niezbędnego do poprawnej pracy oprogramowania za łączną kwotę 1 000 000,00 zł (237.40 kB) - 2013-06-12 08:56:04

Uchwała Senatu AWFiS nr 32 z dnia 29.05.2013 w sprawie zabezpieczeń środków na pokrycie wydatków niekwalifikowanych oraz wkładu własnego beneficjenta dla projektu pn. "Rozbudowa mariny Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku- Górkach Zachodnich- II etap", zarejestrowanego pod numerem (1.07 MB) - 2013-06-04 08:31:45

Uchwała Senatu AWFiS nr 31 z dnia 29.05.2013 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatury pana prof. dra hab. Tadeusza Koszczyca jako przedstawiciela Akademii Wychowania Fizycznego w Polsce do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (283.54 kB) - 2013-06-04 08:30:19

Uchwała Senatu AWFiS nr 30 z dnia 29.05.2013 w sprawie zatwierdzenia zmiany struktury organizacyjnej AWFiS w Gdańsku (1.22 MB) - 2013-06-27 09:36:42

Uchwała Senatu AWFiS nr 29 z dnia 15.05.2013 r. w sprawie nadania panu prof. Lucedio Greci godności doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (289.97 kB) - 2013-05-21 10:25:40

Uchwała Senatu AWFiS nr 28 z dnia 15.05.2013 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nadania tytułu doktora honoris causa AWFiS w Gdańsku prof. Lucedio Greci (206.38 kB) - 2013-05-21 10:24:20

Uchwała Senatu AWFiS nr 27 z dnia 15.05.2013 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu studiów podyplomowych na rok akademicki 2013/2014 (645.54 kB) - 2013-06-25 13:20:14

Uchwała Senatu AWFiS nr 26 z dnia 15.05.2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń (2.17 MB) - 2013-05-21 10:22:43

Uchwała Senatu AWFiS nr 25 z dnia 15.05.2013 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Uczelnianego Centrum Edukacji Ustawicznej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportutu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (3.85 MB) - 2013-05-21 10:21:47

Uchwała Senatu AWFiS nr 24 z dnia 15.05.2013 r. w sprawie wprowadzenia uczelnianego wzoru legitymacji instruktora, legitymacji menadżera i legitymacji trenera (738.85 kB) - 2013-05-21 10:19:59

Uchwała Senatu AWFiS nr 23 z dnia 15.05.2013 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr 9 Senatu AWFiS w Gdańsku z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzoru legitymacji instruktorskiej AWFiS w Gdańsku (434.95 kB) - 2013-05-21 10:19:07

Uchwała Senatu AWFiS nr 22 z dnia 15.05.2013 r. w sprawie zmiany w Terminarzu Organizacji Roku Akademickiego 2012/2013 (218.03 kB) - 2013-05-21 10:18:00

Uchwała Senatu AWFiS nr 21 z dnia 15.05.2013 r. w sprawie limitu przyjęć kandydatów na studia w AWFiS w Gdańsku w roku 2013/2014 (471.12 kB) - 2013-05-21 10:17:04

Uchwała Senatu AWFiS nr 20 z dnia 15.05.2013 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na poszczególne kierunki studiów dla kandydatów na studia I i II stopnia w roku akademickim 2014/2015 (2.47 MB) - 2013-05-21 10:16:12

Uchwała Senatu AWFiS nr 19 z dnia 15.05.2013 r. w sprawie zatwierdzenia Terminarza Organizacji Roku Akademickiego 2013/2014 AWFiS w Gdańsku (1.73 MB) - 2013-05-21 10:15:09

Uchwała Senatu AWFiS nr 18 z dnia 15.05.2013 r. w sprawie rozszerzenia przedmiotu działania Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów (190.96 kB) - 2013-05-21 10:12:21

Uchwała Senatu AWFiS nr 17 z dnia 14.05.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie kredytu w rachunku bieżącym 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) na działalność bieżącą AWFiS w Gdańsku (229.95 kB) - 2013-05-21 10:13:56

Uchwała Senatu AWFiS nr 16 z dnia 14.05.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu/pożyczki do kwoty 5.000.000 zł i jego zabezpieczenie (452.04 kB) - 2013-05-17 13:09:26

Uchwała Senatu AWFiS nr 15 z dnia 14.05.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej, to jest: działek gruntu nr 216, 213/9, 213/10, 213/12 obr. 006 o łącznej powierzchni 9.903 m 2 oraz udziału w prawie własności działki nr 213/ (531.67 kB) - 2013-05-17 13:32:13

Uchwała Senatu AWFiS nr 14 z dnia 14.05.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Czyżewskiego 29, to jest: zabudowanej działki gruntu nr 47/3 obr.006 o powierzchni 15.143 m2 (442.91 kB) - 2013-05-17 13:06:42

Uchwała Senatu AWFiS nr 13 z dnia 14.05.2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. Siennickiej, to jest: zabudowanych działek gruntu nr 32, 34, 35/6, 126, 201 obr. 091 oraz działek nr 35/2, 35/3 obr.101 o łącznej powierzchni 5.956 m 2 oraz udz (624.34 kB) - 2013-05-17 13:05:12

Uchwała Senatu AWFiS nr 12 z dnia 27.03.2013 w sprawie zmiany w planie rzeczowo-finansowym AWFiS w Gdańsku na rok 2012 (2.12 MB) - 2013-04-04 11:54:18

Uchwała Senatu AWFiS nr 11 z dnia 27.03.2013 w sprawie zatwierdzenia zmiany w strukturze organizacyjnej AWFiS im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (620.86 kB) - 2013-04-04 11:47:46

Uchwała Senatu AWFiS nr 10 z dnia 27.03.2013 w sprawie zmiany w załączniku do Uchwały nr 18 Senatu AWFiS w Gdańsku z dnia 30 maja 2012 oku w sprawie ustalenia warunków i trybu rekrutacji na poszczególne kierunki studiów dla kandydatów na studia I i II stopnia w roku akademickim 2013/2014 (302.80 kB) - 2013-04-04 11:46:49

Uchwała Senatu AWFiS nr 9 z dnia 27.03.2013 w sprawie wprowadzenia wzoru legitymacji instruktorskiej AWFiS w Gdańsku (509.77 kB) - 2013-04-09 09:21:38

Uchwała Senatu AWFiS nr 8 z dnia 27.03.2013 w sprawie zmiany w Terminarzu Organizacji Roku Akademickiego 2012/2013 (216.45 kB) - 2013-04-04 11:44:23

Uchwała Senatu AWFiS nr 7 z dnia 27.03.2013 w sprawie zatwierdzenia uczelnianego wzoru dyplomu doktora (1.56 MB) - 2013-04-05 11:41:18

Uchwała Senatu AWFiS nr 6 z dnia 27.03.2013 w sprawie zatwierdzenia uczelnianego wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (710.92 kB) - 2013-04-04 11:42:10

Uchwała Senatu AWFiS nr 5 z dnia 27.03.2013 w sprawie zatwierdzenia uczelnianego wzoru dyplomu doktora habilitowanego (1.69 MB) - 2013-04-05 11:39:54

Uchwała Senatu AWFiS nr 4 z dnia 27.03.2013 w sprawie ustalenia zasad rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014 w AWFiS w Gdańsku (890.89 kB) - 2013-04-04 11:40:08

Ilość odwiedzin: 7977
Nazwa dokumentu: 2013
Osoba, która wytworzyła informację: Maciej Klejnglas
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Klejnglas
Osoba, która wprowadzała dane: Olga Gliszczyńska
Data wytworzenia informacji: 2010-12-02 07:48:09
Data udostępnienia informacji: 2010-12-02 07:48:09
Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-19 09:56:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner