logo
Wersja dla niedowidzących
  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE O UCZELNI
minus Dane podstawowe
minus Władze
minus Senat
minus Katedry i zakłady
minus Struktura organizacyjna
minus Rekrutacja
minus Studia podyplomowe, kursy
minus Rozporządzenia
minus Statut uczelni
minus Regulamin Studiów
minus Strategia Rozwoju AWFiS
minus Kontakt
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)
minus Dane osobowe
 Wewnętrzne akty prawne
minus STATUT AWFiS
plus UCHWAŁY SENATU AWFiS
plus ZARZĄDZENIA REKTORA AWFiS
plus PISMA OKÓLNE REKTORA AWFiS
plus ZARZĄDZENIA KANCLERZA AWFiS
 Kontrola zarządcza
minus Kontrola zarządcza
 Z życia Uczelni
minus Doktorzy h.c.
 Praca
minus 2017
plus 2018
plus WYDZIAŁ REHABILITACJI I KINEZJOLOGII
 INNE
plus KOMUNIKATY REKTORA
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Ogłoszenia
 Zamówienia Publiczne
plusPrzetargi
plusZamówienia do 30.000 Euro
plusZamówienia z dziedziny nauki
plus Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
plusOgłoszenia inne
 Sprawy do załatwienia
A A A


DANE O UCZELNI > Kontakt

Numer konta bankowego
CITI BANK HANDLOWY  
88 1030 1117 0000 0000 8899 5007

NIP: 584 - 09 - 62 - 525  
REGON: 000327876

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
ul. Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk
tel. 58 554 71 21 

Biuro Rektora
tel. /58/ 55 47 230
tel. /58/ 34 32 935
fax. /58/ 34 18 460
e-mail: rektor@awf.gda.pl

Rzecznik prasowy AWFiS dr Monika Żmudzka-Brodnicka
e-mail: rzecznik@awf.gda.pl
tel. 605 554 511

Biuro Dziekana Wychowania Fizycznego
Tel. /058/ 552 19 22
/058/ 55 47 285
fax.: 58 552 29 11
e-mail: dziekan@awf.gda.pl
Pok. nr 21

Biuro Dziekana Turystyki i Rekreacji
Tel.: /58/ 55 47 323
fax /58/ 55 47 324
e-mail: dziekantir@awf.gda.pl
pok. 1

Biuro Dziekana Rehabilitacji i Kinezjologii
Tel. /58/ 55 47 426
e-mail: dziekanrik@awf.gda.pl
Pok. nr 9

Dział Nauki i Kontaktów Zagranicznych/ (Biuro Prorektorów)
tel. /58/ 55 47 222
e-mail: dzialnauki@awf.gda.pl
tel. /58/ 55 47 101

Biuro Kanclerza
tel. 58 55 47 123
fax. 58 34 32 926 
e-mail: biuroda@awf.gda.pl

Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej AWFiS Gdańsk
(pokój 12 w budynku głównym AWFiS Gdańsk)
tel. /58/ 55 47 347
e-mail: agnieszka@awf.gda.pl

Biblioteka Główna AWFiS Gdańsk
Tel.:/58/ 55 47 200
e-mail: biblioteka@awf.gda.pl

Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS
ul. Stogi 20a, 80 - 642 Gdańsk Górki - Zachodnie
Kierownik Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku
Tel.58 3222603
fax 58 3222602
e-mail: 
http://www.ncz.awf.gda.pl

Biuro Zarządzania Projektami Unijnymi
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
im. Jędrzeja Śniadeckiego
ul. Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk
strona www: http://bzp.awfis.pl/
e mail: bzp@awf.gda.pl
Budynek główny pok. 116 blok B
Tel: (58) 55 47 382

Ilość odwiedzin: 16439
Nazwa dokumentu: Kontakt
Osoba, która wytworzyła informację: Maciej Klejnglas
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Klejnglas
Osoba, która wprowadzała dane: Maciej Klejnglas
Data wytworzenia informacji: 2007-04-17 08:40:17
Data udostępnienia informacji: 2007-04-17 08:40:17
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-31 08:57:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner