logo
Wersja dla niedowidzących
  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE O UCZELNI
minus Dane podstawowe
minus Władze
minus Senat
minus Katedry i zakłady
minus Struktura organizacyjna
minus Rekrutacja
minus Studia podyplomowe, kursy
minus Rozporządzenia
minus Statut uczelni
minus Regulamin Studiów
minus Strategia Rozwoju AWFiS
minus Kontakt
minus Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)
minus Dane osobowe
 Wewnętrzne akty prawne
minus STATUT AWFiS
plus UCHWAŁY SENATU AWFiS
plus ZARZĄDZENIA REKTORA AWFiS
plus PISMA OKÓLNE REKTORA AWFiS
plus ZARZĄDZENIA KANCLERZA AWFiS
 Kontrola zarządcza
minus Kontrola zarządcza
 Z życia Uczelni
minus Doktorzy h.c.
 Praca
minus 2017
plus 2018
plus WYDZIAŁ REHABILITACJI I KINEZJOLOGII
 INNE
plus KOMUNIKATY REKTORA
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Ogłoszenia
 Zamówienia Publiczne
plusPrzetargi
plusZamówienia do 30.000 Euro
plusZamówienia z dziedziny nauki
plus Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi
plusOgłoszenia inne
 Sprawy do załatwienia
A A A


DANE O UCZELNI > Władze

 

Rektor
prof. nadzw. dr hab.  Waldemar Moska

   
Prorektor 
ds. Nauki i Współpracy z zagranicą
prof. nadzw. dr hab. Władysław Jagiełło
 

 

Prorektor
ds. Studenckich i Sportu
prof. nadzw.dr hab. Tomasz Frołowicz
 

 

Prorektor
Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju
prof. nadzw. dr hab. Barbara Duda-Biernacka
   
 

Dziekan
Dziekan Wydział Rehabilitacji i Kinezjologii
prof. nadzw. dr hab. Wiesław Ziółkowski

   
 

Dziekan
Wydział Turystyki i Rekreacji
prof. nadzw. dr hab. Wojciech Ratkowski

   
 

Dziekan
Wydział Wychowania Fizycznego
prof. nadzw. dr hab. Tomasz Tomiak

   
   
 

Kanclerz
mgr Olgierd Bojke
 

   
 

z-ca Kanclerza
mgr inż. Wojciech Kozłowski
 

   
 

Kwestor
mgr Anna Lewandowska

   

 

Ilość odwiedzin: 22169
Nazwa dokumentu: Władze
Osoba, która wytworzyła informację: Maciej Klejnglas
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Klejnglas
Osoba, która wprowadzała dane: Maciej Klejnglas
Data wytworzenia informacji: 2003-06-21 12:43:20
Data udostępnienia informacji: 2003-06-21 12:43:20
Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-15 08:08:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner